BRZO organisaties leren en werken aan én in een bewust veiligere (werk)omgeving.

Met behulp van de BRZO Veilig App bent u als BRZO organisatie bewust bezig om instructies / situaties op het gebied van veilig werken en kwaliteit te verbeteren.

Overal en op ieder moment geïnformeerd worden over kwaliteit en veiligheid, maakt de verbinding tussen (werk) instructies / situaties en de praktische uitvoering hiervan en brengt de veiligheid in de (werk)omgeving bewust naar een hoger niveau.

BRZO Veilig App

*om in te kunnen loggen heeft u een persoonlijke inlog nodig. Deze inlog (QR code) kunt u aanvragen bij uw werkgever of via BRZO Veilig.

Over BRZO Veilig

De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een dynamische instructie App. Met deze App kunnen medewerkers, First Responders en management geïnformeerd worden vanaf hun mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat. Met regelmaat is op de werkvloer adequate instructie nodig om bewust te blijven van de aanwezige veiligheidsrisico’s en kwaliteitsregels en/of om gecoacht te worden. Het doel van BRZO Veilig is samen bewust werken aan een gezonde en veilige werk- en woonomgeving.

BRZO Veilig is een Safety Deal ondersteund vanuit de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid uitgevoerd door RVO in opdracht van het Ministerie van IenW.

BRZO ofwel Besluit Risico’s Zware Ongevallen (2015).

In Nederland vallen ruim 400 bedrijven onder dit besluit. Deze bedrijven, uiteenlopend van complexe chemische industrie tot opslagbedrijven voor veilige opslag of voorraadbewaring van bepaalde type gevaarlijke stoffen, zijn wettelijk verplicht veiligheidsmaatregelen te treffen om de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te beheersen.

Giftig

Ontvlambaar

Explosief

Gevaarlijke stoffen kunnen giftig, ontvlambaar of explosief zijn. Als er met grote hoeveelheden van deze gevaarlijke stoffen iets mis gaat, kan dit leiden tot grote risico’s voor de menselijke gezondheid of het milieu binnen of buiten het bedrijf. Als er iets misgaat dan is de impact voor werknemers en de omgeving enorm. Deze organisaties moeten daarom specifieke maatregelen treffen om de risico’s van zware ongevallen voor de werknemers, de omwonenden en het milieu te beperken of te voorkomen.

BRZO

Instructie
op de werkvloer

Met de BRZO Veilig App is uw organisatie altijd actueel geïnformeerd. Slim, efficiënt en met regelmaat worden instructies over (werk) procedures / situaties eenvoudig via de BRZO Veilig App aangeboden aan medewerkers, First Responders en management om op een praktische wijze ongewenste situaties te voorkomen en de kwaliteit te waarborgen. Samen effectief toegang tot snelle duidelijke informatie voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Bewust veiliger werken

Met de BRZO Veilig App is uw organisatie bewust en actief aan het ontwikkelen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en veilig werken. De toegang tot de materie is actueel en voor iedere beheerder inhoudelijk eenvoudig aan te passen.

Praktische refreshments

De App helpt de medewerker met voortdurende refreshments over zijn en/of haar medewerkers om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. De App helpt de medewerker met praktische leeroplossingen. De inhoud wordt afgestemd op de individuele medewerkers of teams, het bijbehorende kennisniveau en handelingsvaardigheid. Zo heeft iedereen toegang tot de voor hen relevante en herkenbare informatie.

Altijd op de hoogte

De resultaten van de verzamelde data van de medewerkers zijn direct inzichtelijk in een overzichtelijk persoonlijk-, team- en managementdashboard.

Eenvoudig aanpassen

Het beheersysteem van de App is eenvoudig in gebruik voor wat betreft het toevoegen van nieuwe (werk) instructies / situaties.

Rapportage

De voortgang van individuele medewerkers, teams en de hele organisatie is te koppelen aan doelstellingen (KPI’s) en competenties.
Zo kan uw organisatie direct en eenvoudig aantonen welke kennis aanwezig is en deze adequaat bijsturen.

‘Ik ben erg enthousiast over de BRZO Veilig App. Deze houdt je scherp, je bent er regelmatig mee bezig en het kost relatief weinig tijd om je kennis bij te spijkeren.’

Dennis Maasland

Karl Rapp Rotterdam BV (Logistics)

BRZO Veilig App

Deze App of mobiele applicatie is speciaal ontworpen om te functioneren op een smartphone, tablet of een ander mobiel apparaat.
Deze App laat je leren op het werk. Je leert het meest van wat je doet. Echter, leren van het werk gebeurt nog vaak onbewust en niet gericht. Met hulp van deze tool ga je leermomenten in je werk herkennen en gebruiken om je doelen op het gebied van veiligheid en veiliger werken te realiseren.
Door deze App krijgt u eenvoudig toegang tot (werk) instructies / situaties op het werk. U leert het best in de praktijk. Met hulp van deze tool gaat u (werk) situaties herkennen en toepassen om uw doelen op het gebied van veiligheid en veilig werken te realiseren.

Wat doet de App?

De App sluit uitstekend aan om je in de praktijk optimaal te laten functioneren: continue en in kleine stappen. Daardoor is het leuk en stimuleert de App je om door te gaan. Je bent hierdoor vaker en gerichter in gesprek met collega’s over kwaliteit en veiligheid. De App is dus van toegevoegde waarde voor de ontwikkelingscyclus van werknemers in iedere BRZO organisatie.

Kies ook voor de BRZO Veilig App

De BRZO Veilig App werkt eenvoudig en snel. Leermomenten die je in je werk meemaakt leg je meteen vast. Dat kan middels tekst, foto, video of een audiofragment. Zo kies jij jou eigen manier. De App activeert en inspireert. Met push berichten prikkelen we je te blijven werken aan je vakmatige ontwikkeling.

Standaard of maatwerk

De BRZO Veilig App is aan te passen aan de wensen van de BRZO organisatie. Denk aan content op maat, maatwerk begeleiding en ondersteuning bij het in gebruik nemen en het vullen van de App met de voor u belangrijke thema’s.

Kennis & ervaring

De BRZO Veilig App is voorzien van;

Standaard

 • Kennistraining
 • Proceduretraining
 • Noodscenariotraining
 • Praktische vraagsoorten
 • Berichten box (mail mogelijkheden)
 • Uitgebreide rapportage (resultaten, analyse, competentie, onderwerpen, oefeningen, status en meer)
 • Plaatsbepaling en aanwezigheid personeel en materialen (Asset tracking)
 • Inventarisatie- en checklisttool

Uit te breiden met

 • Bedrijfsspecifieke leerstof en oefeningen
 • Meerdere talen
 • Competentie borging
 • DISC persoonlijkheid test
 • Alarmering
 • Foto applicatie
 • Kennis Management Systeem (KMS)

bewust veiliger werken.

Pragmatische content

BRZO Veilig biedt niet alleen de BRZO Veilig App aan als service, maar heeft ook de expertise in huis om de BRZO Veilig App te vullen met pragmatische en aantrekkelijke content. Onze opleiders schrijven boeiende content en kunnen leerdoelen bepalen in overleg met uw specialisten of management.

Continu optimaliseren

De BRZO Veilig App is actueel en sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen. Samen met de gebruikers en professionele opleiders houden we de App actueel.

Veiligheid voorop

Bij de ontwikkeling van de BRZO Veilig App werken wij samen met Pprotectum die controles uitvoert, technische risico analyses uitvoert en de beveiligingseisen definieert.

BRZO Veilig, een initiatief van

Contact?

We denken graag mee hoe ‘lerend op de werkvloer’ het werk en de veiligheid in uw organisatie is te optimaliseren. We laten zien hoe de App dat proces kan ondersteunen en bespreken met u welke mogelijkheden er zijn om het gebruik van de App optimaal in uw BRZO organisatie te integreren.

Contactformulier

  Benieuwd wat de BRZO Veilig App uw organisatie kan leren?


  Bel mij, ik heb interesse en wil een afspraak plannenBel mij, ik wil graag meer wetenIk vraag de demo aan

  U ontvangt binnen één werkdag een activatie e-mail met instructie en een QR code van ons. De demo is 30 dagen door u te testen en bekijken.

  Dhr.Mevr.

  Geïnteresseerd en wilt u meer weten?

  Maak gebruik van het contactformulier, mail naar info@brzoveilig.nl of bel +31 (0)611317435

  Deel dit met anderen!

  Kent u meer mensen voor wie deze App handig zou kunnen zijn? Via onderstaande knoppen kunt u dit delen op Social Media.

  bewust veiliger werken.

  BRZO Veilig is een Safety Deal ondersteund vanuit de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid uitgevoerd door RVO in opdracht van het Ministerie van IenW.

  Doen, denken en delen.
  Want, de zorg voor morgen begint vandaag.

  Algemene voorwaarden

  Als leveringsvoorwaarden hanteren wij de Nederlandse ICT voorwaarden. De Nederlandse ICT voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

  Copyright BRZO Veilig 2021 I Privacyverklaring